• черен
 • червен
 • зелен
 • син
 • сив
 • кафяв
 • черен
 • червен
 • зелен
 • син
 • сив
 • кафяв