• черен
  • червен
  • син
  • сив
  • кафяв
  • черен
  • червен
  • син
  • сив
  • кафяв