• черен
  • бял
  • червен
  • черен
  • бял
  • червен