• червен
  • зелен
  • син
  • розов
  • кафяв
  • червен
  • зелен
  • син
  • розов
  • кафяв