Условия за ползване

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ установява общите условия, които уреждат използването на  уебсайт  www.fabriziafashion.bg  и закупуването на продукти чрез него (наричани по-нататък "Условията"). Молим Ви да прочетете внимателно Условията, преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, Вие сте обвързани с тези Условия, така че ако не сте съгласни с тях, не трябва да използвате този уебсайт.

Тези условия могат да бъдат изменяни. Ваша отговорност е да ги преглеждате периодично, тъй като приложими ще са условията към момента на сключване на съответния Договор. Ако имате някакви въпроси относно Условията можете да се свържете с нас чрез формуляра за контакт. Договорът (както е дефиниран по-долу) може да бъде сключен по ваш избор на всеки от езиците, на които Условията са налични на този уебсайт.

2. НАШИТЕ ДАННИ:

Продажбата на стоки чрез този сайт се извършва под името fabriziafashion.bg от "Елеганза" ЕООД, BG 148077705, със седалище и адрес  гр. Варна, бул. "Чаталджа" 99 А и имейл  адрес: fabriziaitaly@gmail.com и следния телефонен номер:  0897 088 310.

3. ВАШИТЕ ДАННИ И ПОСЕЩЕНИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

Информацията или личните данни, които ни предоставяте, ще се обработват в съответствие с Политиката за поверителност. Когато използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на информацията и данните и заявявате, че цялата предоставена информация и данни са верни и отговарят на действителността.

4. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За какво използваме вашите лични данни?

Ние използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за отговаряне на Ваши запитвания и, ако желаете, за да Ви изпращаме нашите персонализирани съобщения.

С кого споделяме вашите данни?

Ние споделяме Вашите данни с доставчици на услуги, които ни оказват помощ за спедицията на поръчаните от Вас продукти или услуги.

Вашите права

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим възможност да можете да упражните правата си.

     С мисъл винаги за Вас, ние, съвместните администратори, се договорихме, че можете да упражнявате Вашите права безплатно като ни изпратите имейл на адрес mail@fabriziafashion.bg, уведомявайки ни за причината за Вашето искане и правото, което желаете да упражните. Ако преценим, че е необходимо установяване на Вашата самоличност, можем да изискваме да ни предоставите копие на документ за самоличност. 

    По-конкретно, независимо от целта, или законното основание, въз основа на които обработваме Вашите данни, Вие имате следните права:

Право на достъп

Да изисквате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас. Напомняме Ви, че ако сте регистриран потребител на Платформата, можете да прегледате тази информация в съответния раздел, отнасящ се до Вашите лични данни. 

Право на промяна (ако данните са неточни).

Да изисквате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Моля, имайте предвид, че ако сте регистриран потребител на Платформата, Вие имате също достъп до съответния раздел за личните данни и можете сами да промените или актуализирате лични си данни. За всеки случай, моля, имайте предвид, че ако Вие активно ни предоставите лични си данни по каквато и да е процедура, Вие гарантирате, че те са верни и точни и приемате да ни уведомите за всяка промяна или модификация на Вашите данни. Потребителят носи лична отговорност за всяка загуба или щета, причинена на Платформата, или на лицето, отговарящо за нея, или на която и да е трета страна, поради съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация. Моля, запомнете, че като общо правило, трябва да ни предоставите само Вашите собствени лични данни, а не данни на трети страни.

Право на заличаване

Да изисквате да изтрием Вашите лични данни, ако:

Не са повече необходими за целта, за която е необходимо да ги обработваме, както беше обяснено по-горе, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме. 

•Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

     
• Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• Потребителят възразява срещу обработването на данни и няма законни основания, които да имат преимущество;    

  
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

    
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;      

 
• Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Право на Възражение

Да изисквате да преустановим, или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изисквате да прекратим временно обработването на данните, или да ги запазим за по-дълго време от необходимото, когато са Ви нужни. 

Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашите данни за определена цел, Вие имате също правото да оттеглите това съгласие по всяко време.

За какъв срок запазваме вашите данни?

Срокът за запазване на Вашите данни ще зависи от целите, за които ги обработваме, както е обяснено по- долу

1.Управление на Вашата регистрация като потребител на сайта - ние ще обработваме Вашите данни за срока, в който сте регистриран потребител (т.е. докато решите да прекратите регистрацията си).

2. Развитие, изпълнение и осъществяване на договора за покупко-продажба или за предоставяне на услуги - ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за администриране на покупката на продукти или услуги, които сте придобили, включително потенциални връщания, оплаквания или рекламации, свързани със съответната  покупка.

3. Обслужване на клиенти - ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за отговаряне на Вашето искане или заявление.

4. Маркетинг - ние ще обработваме Вашите данни, докато решите да се отпишете, или да отмените Вашия абонамент за услуга.

Промени в политиката на поверителност

Възможно е да променим информацията, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използването на лични данни, когато считаме това за необходимо. Ако направим това, ще Ви уведомим по различни начини чрез сайта (например, чрез банер, изскачащ прозорец), или можем дори да Ви изпратим известие на Вашия имейл адрес, когато съответната промяна се отнася до Вашата лична сфера, за да можете да прегледате промените, да ги прецените и според случая, да възразите или да се отпишете от определена услуга или функция. Във всеки случай, предлагаме да преглеждате периодично тази  Политика за поверителност и използване на личните данни.

Информация за бисквитките

Ние използваме бисквитки и подобни устройства, за да разглеждате по лесно сайта ни , да разберем как взаимодействате с нас и в определени случаи, да можем да Ви показваме реклами в съответствие с Вашите навици за разглеждане.

-      Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтовете поставят на Вашия компютър, телефон или друго устройство, с информация за сърфирането Ви в сайта. Бисквитките са необходими, за да улеснят навигацията и да я направят по-удобна, като не вредят на Вашия компютър. Въпреки че тук се използва общият термин "бисквитки", тъй като това е основният метод за съхранение на информация, прилаган от този уебсайт, пространството на локалното хранилище (local storage) на Вашия браузър също се използва с идентична цел като бисквитките. По тази причина цялата информация, поместена в този раздел, е приложима и към локалното хранилище.

-       За какво се използват бисквитките в този уебсайт?

Бисквитките са съществена част от функционирането на нашия уебсайт. Основната цел на нашите бисквитки е да подобрят изживяването Ви по време на навигацията в сайта. Например, бисквитките ни помагат да разпознаем, че сте Вие(ако сте регистрирани в нашия уебсайт), да запомним Вашите предпочитания по време на сърфирането и при бъдещите Ви посещения, да управляваме кошницата Ви за пазаруване, да Ви позволим да правите онлайн покупки и други. Събраната в бисквитките информация също така ни позволява да подобрим интернет страницата ни, като адаптираме сайта към индивидуалните интереси на потребителите, повишаваме скоростта на търсене и т.н.

-        За какво не се използват бисквитките в този уебсайт?

В бисквитките, които използваме, ние не съхраняваме деликатна информация, свързана с личната идентификация на потребителите, като например адрес, парола, данни от кредитна карта и т.н. Също така не използваме бисквитки, за да насочваме рекламни послания към нашите потребители въз основа на посетените от тях страници, нито с друга рекламна цел -нито наша, нито на трети пазари.

-       Кой използва съхраняваната в бисквитките информация?

Съхраняваната информация в бисквитките на нашия сайт се използва изключително и само от нас. Не се предоставят бисквитки на трети страни и сайтове.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Когато използвате този уебсайт и правите поръчки чрез него, Вие се съгласявате:

- Да използвате този уебсайт, за да правите само законово валидни запитвания и поръчки;

- Да не правите фалшиви или измамни поръчки. Ако има разумни основания да се смята, че е била направена такава поръчка, ние имаме право да я анулираме и да информираме компетентните органи.

- Да ни предоставите Вашия имейл адрес, пощенски адрес и/или други координати вярно и точно. Също така се съгласявате, че можем да използваме тази информация за връзка с Вас в случай на нужда. Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, не можем да приемем Вашата поръчка.

Когато заявите поръчка чрез този уебсайт, Вие декларирате, че сте над 18- годишна възраст и имате законно право да сключвате договори.

6. ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА

Артикулите, предлагани на този уебсайт, са достъпни за доставка само в България.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

За да направите поръчка, трябва да следвате процедурата за онлайн пазаруване и да кликнете върху  „Преглед на поръчката” и после потвърдите с "Поръчай". След това ще получите имейл, потвърждаващ получаването на Вашата поръчка ("Потвърждение на поръчката"). Ще Ви уведомим по имейл с потвърждение, че поръчката Ви е била изпратена („Потвърждение за доставка“).

Също така можете да се възползвате от нашата процедура за бърза поръчка като кликнете „Купи сега”, оставите Ваш телефон и имейл адрес, а ние ще се свържем с Вас за да уточним детайлите относно Вашата поръчка.

8. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ И ОТКАЗ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКА

Всички поръчки на продукти зависят от тяхната наличност. В това отношение, ако възникнат трудности във връзка с доставката на продукти,или наличността на артикулите е изчерпана, си запазваме правото да Ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които можете да поръчате. Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ще Ви възстановим всяка сума, която евентуално сте заплатили.

Запазваме си правото да премахваме от този уебсайт всеки един продукт по всяко едно време, както и да премахваме или променяме материали или съдържание от тази страница. Въпреки че винаги ще правим всичко възможно за обработката на всяка една поръчка, може да възникнат изключителни обстоятелства, които да ни принудят да откажем да обработим поръчка, след като сме изпратили Потвърждение на поръчката, като си запазваме правото да извършваме това по всяко време.

Не носим отговорност пред вас или пред трети лица за премахването на който и да е продукт от този уебсайт,за премахването или промяната на който и да е материал или съдържание от страницата ,или за това, че не сме обработили поръчка, след като сме изпратили Потвърждение за нея.

9. ДОСТАВКА

Всички артикули, поръчани от www.fabriziafashion.bg, се доставят с куриерска фирми Еконт. Поръчката може да бъде доставена до адрес или до поискване в офис на куриера.

Поръчките се обработват от понеделник до петък до 17.00 часа и пристигат на адрес или в офис на куриера до два работни дни. Поръчки направени в събота и неделя се обработват в понеделник и пристигат на следващия работен ден. Поръчки направени в празнични или почивни дни се обработват на първия работен ден. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

Ако се нуждаете от различни условия на доставка или имате някакви специални указания може да ги изпратите чрез нашата форма за контакт а ние ще направим всичко възможно да ги уважим.

Непотърсени пратки в рамките на 7 работни дни от изпращането им, се връщат автоматично, освен ако клиента не се свърже с нас за удължаване на срока !

ВАЖНО! Fabriziafashion.bg запазва правото си да отказва изпълнението на бъдещи поръчки към клиенти отказали да приемат направена от тях поръчка и съответно да заплатят разходите за доставка, които са възникнали от това действие, както и да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 10% от общия им брой поръчани продукти.

Цена на доставката:

Цени за доставки извън промоционални кампании :

 • За поръчка на стойност над 79,99 лв, доставката на продуктите за територията на България е БЕЗПЛАТНА.

 • За поръчка на стойност под 79,99 лв, fabriziafashion.bg предлага следните цени на доставка за цяла България: 4,99 лв при доставка до офис на куриер и 6.49 лв за доставка до адрес на клиента.

Цените са с включени всички такси и ДДС.

В случай, че бъдат върнати продукти доставени с безплатна доставка, от сумата за възстановяване се удържа стойността за доставка, която е заплатена от fabriziafashion.bg

** Транспортните разходи на пратки отказани след опция преглед , се заплащат от клиента в двете посоки !

10. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА

Ако ни е невъзможно да доставим Вашата поръчка, тя ще бъде върната в нашия склад. Ако 14 дни след датата, на която Вашата поръчка е била готова за доставка, поръчката Ви не е могла да бъде доставена по причини, които не зависят от нас, ще приемем, че желаете да развалите Договора и той ще бъде прекратен. В резултат на прекратяването на Договора ,ще Ви върнем всички получени от Вас плащания.

Моля, имайте предвид, прекратяването на Договора може да доведе до допълнителни разходи и такси, които имаме право да Ви прехвърлим.

11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ

Рискът за продуктите става Ваша отговорност от момента на доставката. Вие ще придобиете собствеността върху продуктите, когато получим пълно заплащане на всички дължими суми, включително и разходите за доставка, или в момента на доставката, ако тя се осъществява на по-късен етап.

12. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената на продуктите ще бъде винаги цената, посочена на нашия уебсайт, освен в случаите на очевидна грешка. Ако открием грешка в цената на който и да е от продуктите, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро и ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с Вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще Ви бъдат възстановени в пълен размер.

Ние не сме длъжни да Ви предоставяме продукт на неправилна по-ниска цена (дори когато сме изпратили Потвърждение на поръчката), ако грешката в цената е явна и несъмнена и е било разумно да бъде разпозната от Вас като неправилна цена.

Цените на сайта са крайни и включват ДДС. Цените могат да бъдат променяни по всяко време. Независимо от това, освен в описания по-горе случай, промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили  Потвърждение на поръчката.

След като сте избрали всички артикули, които желаете да купите, те ще бъдат добавени към Вашата кошница и следващата стъпка ще бъде обработка на поръчката и извършване на плащането. За тази цел трябва да следвате стъпките на процеса на пазаруване, като въвеждате или проверявате информацията, поискана във всяка фаза. Ако желаете да получите фактура трябва да изберете тази възможност и да попълните всички необходими за това данни.

Освен това по време на целия процес на пазаруване, до потвърждаване на поръчката или осъществяване на плащането, можете да променяте информацията за Вашата поръчка. Също така, ако сте регистриран потребител, в раздела "Моят профил“ можете да намерите информация за всички направени от Вас поръчки.

 Начин на плащане:

·         -„плащане при доставка” (наложен платеж) - в брой , при доставка на поръчката от куриера или в съответния куриерски офис;

·      

Ние работим в местна валута и не начисляваме допълнителни такси или разходи. В случай че изтеглената/възстановената по Вашата карта сума е различна от посочената за плащане/потвърдената за възстановяване стойност, се свържете с Вашата банка, за да получите информация за банковите такси, произтичащи от транзакцията.

Независимо от това, по всяко едно време имате право да заявите получаването на хартиена фактура, при което ние ще Ви я издадем и изпратим в желания формат.

13. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Законно право на отказ

Като потребител имате право да се откажете от Договора в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Периодът за отказ изтича 14 дни след деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас и различно от куриера, влезе във физическо владение на стоките , а в случай на поръчка с повече от една стоки, доставяни поотделно - 14 дни след датата, на която Вие или трето лице, посочено от Вас и различно от куриера, влезе във физическо владение на последния артикул от същата поръчка. За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите  Fabriziafashion.bg за решението си да се откажете от този Договор чрез недвусмислено изявление, писмо, изпратено по e-mail на: shop@fabriziafashion.bg. или на тел: 0897 088 310.

За да спазите срока за отказ, е достатъчно за да изпратите Вашето уведомление относно упражняването на правото на отказ преди изтичане на периода за отказ.

Ако решите да се откажете от този договор, ние ще възстановим всички получени от Вас плащания.Сумата ще бъде възстановена посредством същия метод за плащане като този, който сте използвали при първоначалната транзакция. В никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси в резултат на това възстановяване.

Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване на заплатените суми, докато не получим обратно стоките или не ни бъдат предоставени доказателства, че сте изпратили обратно продуктите, която от двете хипотези настъпи по-рано. Вие трябва да изпратите обратно стоките на Fabriziafashion.bg без неоснователно забавяне и при всички случаи не по-късно от 3 дни от датата, на която сте ни изпратите Вашия отказ от този Договор.

Вие отговаряте за преките разходи по връщане на артикулите. Вие носите отговорност за понижената стойност на стоката само ако не предадете продукта в необходимото състояние с оглед на неговото естество, характеристики и функциониране. Правото Ви на отказ от Договора се прилага изключително за продукти, които са върнати в същото състояние, в което са получени. Няма да бъдат възстановявани плащания за продукти, които са използвани след отварянето им, за продукти, които не са в същото състояние както при доставката или които са били повредени, така че се грижете за стоката, докато е у вас. Моля, връщайте продуктите, като използвате или включите оригиналната им опаковка, инструкции, касова бележка и други съпътстващи документи, в случай че такива има.

След като прегледаме артикула, ще Ви информираме дали имате право на възстановяване на заплатените суми. Възстановяването на средствата ще бъде извършено възможно най-скоро и при всички случаи в рамките на 14 дни от датата, на която сме получили върнатите стоки.

Връщане на дефектни стоки

    Ако мислите, че в момента на доставката продуктът не отговаря на посоченото в Договора, трябва незабавно да се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт, като предоставите информация за продукта и установения дефект; също така можете да ни се обадите на 0897 088 310,а ние ще Ви обясним какво трябва да направите.

   Ние внимателно ще разгледаме върнатия продукт и ще Ви уведомим по e-mail в рамките на разумен период от време дали имате право на възстановяване на заплатените средства или на замяна (според случая). Възстановяването на средствата или замяната на артикула ще бъдат извършени възможно най-скоро и при всички случаи в срок до 14 дни от датата, на която Ви изпратим e-mail с потвърждение, че ще бъде извършено възстановяване на средствата или замяна на продукта. Ще Ви възстановим в пълен размер всички заплатени средства за върнати поради реална повреда или дефект продукти, включително разходите за доставка, свързани с получаването и  обратното изпращане на стоката до нас.

14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

 Всички плащания при доставка (наложен платеж) ще бъдат възстановявани по банкова сметка предоставена от клиента.

При всички случаи ще Ви бъдат гарантирани всички права, предвидени в действащото законодателство.

15. ОТГОВОРНОСТ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Освен ако в настоящите Условия изрично не е посочено друго, отговорността ни по отношение на всеки продукт, придобит чрез нашия уебсайт, ще бъде ограничена стриктно до размера на покупната цена на съответния продукт.

Ние няма да поемаме никаква отговорност за следните загуби, без значение от техния произход:

- загуба на приходи или продажби;

- бизнес загуба;

- загуба на печалби или договори;

- загуба на прогнозни спестявания;

- загуба на данни;

- загуба на офис часове или ръководно време.

Поради отворения характер на този уебсайт и възможността за грешки при съхранението и предаването на цифрова информация, ние не гарантираме точността и сигурността на информацията, предавана или получавана чрез него, освен ако това не е изрично посочено в този сайт. Всички описания на продукти, информация и материали, показани на този уебсайт, се предоставят "както са", без никакви явни или неявни гаранции за тях, с изключение на законово установените такива. Ние сме длъжни да доставяме стоки, които са в съответствие с Договора, като сме отговорни пред Вас за всяка липса на съответствие, която е на лица в момента на доставката.

Приема се, че стоките са в съответствие с Договора, ако те: отговарят на описанието, дадено от нас, и притежават качествата, които сме представили в този уебсайт, подходящи са за целите, за които обичайно се използват стоки от този вид и притежават качеството и характеристиките, които са нормални за стоки от същия вид и които могат да се очакват в рамките на разумното.

До степента, позволена от закона, ние изключваме всички гаранции, с изключение на тези, които не могат да бъдат изключени по закон в полза на потребителите. Продуктите,които продаваме,често имат характеристиките на естествените материали, използвани в производството им. Тези характеристики, като например вариациите в състава, текстурата, възлите и цвета, не могат да се считат за дефекти или повреди. Напротив, тяхното присъствие следва да се разглежда като знак за надеждност и да се цени. Ние подбираме само продукти с най-високо качество, но естествените характеристики са неизбежни и трябва да се приемат като част от индивидуалния външен вид на продукта.

Вашите права във връзка с липсата на съответствие с Договора са залегнали в чл. 112-115 от Българския  ЗЗП

15. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Fabriziafashion.bg  дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Fabriziafashion.bg или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.Вие признавате и се съгласявате, че всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху всички материали или съдържание, предоставени като част от уебсайта, през цялото време принадлежат на нас или на тези, които ни предоставят лиценз за използването им. Можете да използвате посочения материал само до степен, позволена изрично от нас. Това не пречи да използвате този сайт до степен, необходима за копиране на информацията за Вашата поръчка или данните за контакт.

17. ВИРУСИ, ПИРАТСТВО И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ АТАКИ

Не трябва да използвате неправомерно този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично злонамерени или увреждащи материали. Не може да се опитвате да осъществявате неоторизиран достъп до този уебсайт, до сървъра, на който е разположен сайтът, или до кой да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. Вие се съгласявате да не нападате този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. Неспазването на тази клауза ще се счита за нарушение съгласно определението в съответните разпоредби. Ние ще докладваме на съответните органи за всяко неспазване на тези разпоредби и ще си сътрудничим с тях, за да установим самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно.

Ние не носим отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично злонамерени или увреждащи материали, които могат да засегнат Вашия компютър, ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или страниците, към които този сайт Ви пренасочва.

18. ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ УЕБСАЙТ

Ако нашият сайт съдържа връзки към други уебсайтове и материали на трети лица, горепосочените връзки са предоставени само за информативна цел и ние нямаме контрол над съдържанието на тези уебсайтове или материали. Съответно ние няма да поемем никаква отговорност за щети или вреди, произтичащи от тяхната употреба.

19. КОМУНИКАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Приложимите разпоредби изискват част от информацията или уведомленията, които изпращаме до Вас, да бъдат в писмена форма. С използването на този сайт Вие се съгласявате, че по-голяма част от комуникацията с нас ще се осъществява по електронен път. Ще се свързваме с Вас по e-mail или ще Ви предоставяме информация чрез публикуване на уведомления на този уебсайт. За целите на Договора Вие се съгласявате с използването на тези електронни средства за комуникация и приемате, че всички договори, уведомления, информация и други съобщения, които Ви изпращаме по електронен път, отговарят на правните изисквания за писмена форма. Това условие няма да засегне Вашите законни права.

Уведомленията, които ни изпращате, за предпочитане следва да ни се предават чрез нашия формуляр за контакт. Съгласно разпоредбите на клауза 2. по-горе,и освен ако не е предвидено друго, можем да Ви изпращаме съобщения по имейл или на пощенския адрес, който сте ни предоставили при извършването на поръчка. Приема се, че уведомленията са получени и по тях са предприети действия веднага след като те са публикувани на нашия уебсайт, 3. часа, след като те са били изпратени по имейл или три дни след датата на пощенското клеймо на всяко писмо. За да се докаже, че дадено уведомление е изпратено, е достатъчно да се представят доказателства, че писмото е правилно адресирано, че е поставена правилната марка и че е надлежно предадено на пощенската служба или до пощенска кутия (в случай на писмо); или че съобщението е изпратено на електронния адрес, зададен от получателя (в случай на имейл).

20. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Договорът е задължителен за двете страни, както и за нашите приемници, приобретатели и наследници. Вие не можете да предавате, отстъпвате, налагате или по друг начин да прехвърляте Договора или права или задължения, произтичащи от него, без предварително да сте получили писменото ни съгласие. Ние можем да предаваме, отстъпваме, налагаме, възлагаме на подизпълнител или по друг начин да прехвърляме Договора или права или задължения, произтичащи от него, във всеки един момент от действие на Договора. За да се избегне всякакво съмнение, гореспоменатите предавания, преотстъпвания, цесии или други прехвърляния няма да засягат правата, които имате по закон като потребител съгласно приложимите разпоредби, нито ще отменят, намаляват или ограничават по някакъв начин явните и неявни гаранции, които може да сме Ви предоставили.

21. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Липсата на изискване от наша страна за стриктно спазване от Ваша страна на което и да е от задълженията, поети от Вас по силата на Договор или на тези Условия, или липсата на упражняване от наша страна на права или действия, предоставени ни по силата на този Договор или Условия, няма да представлява отказ от или ограничаване на посочените права или действия, нито ще Ви освобождава от изпълнението на горепосочените задължения. Отказът от наша страна от определено право или действие няма да представлява отказ от други права или действия, произтичащи от Договора или от Условията. Отказът от наша страна от някое от тези Условия или от права или действия, произтичащи от Договора, няма да доведе до правни последици, освен ако не е изрично определено, че това е отказ от права, дадена му е правна форма и Вие сте информирани съгласно разпоредбите на раздела Комуникация и  Уведомления по-горе.