• черен
  • бял
  • зелен
  • син
  • черен
  • бял
  • зелен
  • син