Поверителност

 

За какво използваме вашите лични данни?

  Ние използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за отговаряне на Ваши запитвания и, ако желаете, за да Ви изпращаме нашите персонализирани съобщения.

С кого споделяме вашите данни?

   Ние споделяме Вашите данни с доставчици на услуги, които ни оказват помощ за спедицията на поръчните от Вас продукти или услуги.

Вашите Права

   Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим възможност да можете да упражните правата си.


      С мисъл винаги за Вас, ние, съвместните администратори, се договорихме, че можете да упражнявате Вашите права безплатно като ни изпратите e-mail на адрес mail@fabriziafashion.bg, уведомявайки ни за причината за Вашето искане и правото, което желаете да упражните. Ако преценим, че е необходимо установяване на Вашата самоличност, можем да изискваме да ни предоставите копие на документ за самоличност. 

      По-конкретно, независимо от целта, или законното основание, въз основа на които обработваме Вашите данни, Вие имате следните права:

Право на достъп

     Да изисквате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас. Напомняме Ви, че ако сте регистриран потребител на Платформата, можете да прегледате тази информация в съответния раздел, отнасящ се до Вашите лични данни. 

Право на промяна (ако данните са неточни)

    Да изисквате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Моля, имайте предвид, че ако сте регистриран потребител на сайта, Вие имате достъп до съответния раздел за личните данни и можете сами да промените или актуализирате лични си данни. За всеки случай, моля, имайте предвид, че ако Вие активно ни предоставите лични си данни,по каквато и да е процедура, Вие гарантирате, че те са верни и точни, и приемате да ни уведомите за всяка промяна или модификация на   Вашите данни. Потребителят носи лична отговорност за всяка загуба или щета, причинена на сайта, или на лицето, отговарящо за нея, или на която и да е трета страна, поради съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация. Моля, запомнете, че като общо правило, трябва да ни предоставите само Вашите собствени лични данни, а не данни на трети страни.

Право на заличаване

      Да изисквате да изтрием Вашите лични данни, ако:

Не са повече необходими за целта, за която е необходимо да ги обработваме, както беше обяснено по-горе, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме. 

•Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;        

• Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• Потребителят възразява срещу обработването на данни и няма законни основания, които да имат преимущество;   

   
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;      


•Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;  

     
• Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Право на Възражение

     Да изисквате да преустановим, или да ограничим обработването на Вашите лични данни, което означава, че в определени случаи можете да изисквате да прекратим временно обработването на данните, или да ги запазим за по-дълго време от необходимото, когато са Ви нужни. 

     Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашите данни за определена цел, Вие имате също правото да оттеглите това съгласие по всяко време.

За какъв срок запазваме вашите данни?

    Срокът за запазване на Вашите данни ще зависи от целите, за които ги обработваме, както е обяснено по- долу:

 1. Управление на Вашата регистрация като потребител на сайта -ние ще обработваме Вашите данни за срока, в който сте регистриран потребител (т.е. докато решите да прекратите регистрацията си).

 2.Развитие, изпълнение и осъществяване на договора за покупко-продажба или за предоставяне на услуги - ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за администриране на покупката на продукти или услуги, които сте придобили, включително потенциални връщания, оплаквания или рекламации, свързани със съответната  покупка.

  3. Обслужване на клиенти - ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за отговаряне на Вашето искане или заявление.

  4.Маркетинг - ние ще обработваме Вашите данни, докато решите да се отпишете, или да отмените Вашия абонамент за услуга.

  Промени в политиката на поверителност
    
      Възможно е да променим информацията, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използването на личните данни, когато считаме това за необходимо. Ако направим това, ще Ви уведомим по различни начини чрез сайта (например, чрез банер, изскачащ прозорец), или можем дори да Ви изпратим известие на Вашия   и-мейл адрес, когато съответната промяна се отнася до Вашата лична сфера, за да можете да прегледате промените, да ги прецените и според случая, да възразите или да се отпишете от определена услуга или функция. Във всеки случай, предлагаме да преглеждате периодично тази Политика за поверителност и използване на личните данни.

     Информация за бисквитките

 Ние използваме бисквитки и подобни устройства, за да разглеждате по-лесно Платформата, да разберем как взаимодействате с нас и в определени случаи, да можем да Ви показваме реклами в съответствие с Вашите навици за разглеждане.

          Какво представляват бисквитките?

     Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтовете поставят на Вашия компютър, телефон или друго устройство, с информация за сърфирането Ви в сайта. Бисквитките са необходими, за да улеснят навигацията и да я направят по-удобна, като не вредят на Вашия компютър. Въпреки че тук се използва общият термин "бисквитки", тъй като това е основният метод за съхранение на информация, прилаган от този уебсайт, пространството на локалното хранилище (local storage) на Вашия браузър също се използва с идентична цел като бисквитките. По тази причина цялата информация, поместена в този раздел, е приложима и към локалното хранилище.

-           За какво се използват бисквитките в този уебсайт?

    Бисквитките са съществена част от функционирането на нашия уебсайт. Основната цел на нашите бисквитки е да подобрят изживяването Ви по време на навигацията в сайта. Например, бисквитките ни помагат да разпознаем, че сте Вие (ако сте регистрирани в нашия уебсайт), да запомним Вашите предпочитания по време на сърфирането и при бъдещи посещения, да управляваме кошницата Ви за пазаруване, да Ви позволим да правите онлайн покупки и други. Събраната в бисквитките информация също така ни позволява да подобрим интернет страницата ни, като адаптираме сайта към индивидуалните интереси на потребителите, повишаваме скоростта на търсене и т.н.

-         За какво не се използват бисквитките в този уебсайт?

         В бисквитките, които използваме, ние не съхраняваме деликатна информация, свързана с личната идентификация на потребителите, като например адрес, парола, данни от кредитна карта и т.н. Също така не използваме бисквитки, за да насочваме рекламни послания към нашите потребители въз основа на посетените от тях страници, нито с друга рекламна цел -нито наша, нито на трети пазари.

-         Кой използва съхраняваната в бисквитките информация?

             Съхраняваната информация в бисквитките на нашия сайт се използва изключително и само от нас. Не се предоставят бисквитки на трети страни и сайтове.